Sparta

No synopsis yet for this movie, please check back later

TitleSparta
Original TitleSпарта
First Air DateJuly 9th, 2018
Last Air DateJuly 19th, 2018
GenresDrama, Mystery
NetworkFirst channel
Production CompanySreda
ProducersAleksandr Tsekalo, Ivan Samokhvalov
Number of Seasons1 Seasons
Number of Episodes8 Episodes
Plot Keywordsschool, teenager, game
Artyom Tkachenko
Artyom Tkachenko
Valeriya Shkirando
Valeriya Shkirando
Alexander Petrov
Alexander Petrov
Барковский
Marina Kaletskaya
Marina Kaletskaya
Fillip Gorenshtein
Fillip Gorenshtein
Olga Sutulova
Olga Sutulova
Mariya Smolnikova
Mariya Smolnikova
Oksana Bazilevich
Oksana Bazilevich
Svetlana Khomich
Svetlana Khomich
Спарта